Tilmelding som arrangør

I tilmelder jeres aktivitet ved at bruge tilmeldingsskemaet her på hjemmesiden. Det er vigtigt at alle felter udfyldes. Vær især omhyggelig med aktivitetens titel og beskrivelse. Husk, et billede siger mere end 1000 ord, så send gerne et godt billede med jeres tilmelding. 

I vil efter tilmelding modtage en automatisk generet mail, som bekræfter, at det udfyldte skema er korrekt afsendt og er modtaget ved De Kommunale Ferieaktiviteter. 

Sidste frist for tilmelding af aktiviteter til vinterferien 2022 er 5. januar.

En aktivitet kan bestå af næsten alt, man kan forestille sig

Eksempler på tidligere Ferieaktiviteter er:

  • Spejderlejr
  • Bondegårdsbesøg
  • Skakundervisning
  • Drama workshops
  • Krea værksted
  • Boksning
  • Bolsjekogningsværksted
  • Levende museumsudstillinger og byvandring

En aktivitets varighed kan være alt fra en time til en hel uge.

Fælles for alle aktiviteter er, at aktørerne selv er ansvarlig for hele den praktiske afvikling. Til gengæld varetager De Kommunale Ferieaktiviter markedsføringen. Vi kan også tilbyde at håndtere hele tilmeldings- og betalingsdelen, så I får en liste over antal tilmeldte før arrangementet.

Vi sørger for at lægge alle arrangementer i Viborg Kommunes kulturkalender, Pindle. Det behøver I som arrangør derfor ikke at gøre. Hvis I i forvejen selv taster jeres aktiviteter ind i Pindle, skal I vælge Arrangør: "Ferieaktiviteter" og Gruppe: "Vinter- eller efterårsferieaktiviteter for børn", for at aktiviteten også vises på Ferieaktiviteters hjemmeside.