Det er målet, at en aktivitet hverken giver udgifter eller indtægter for arrangøren.

Der kan ansøges om tilskud, på op til max. 2.500,- kr. pr. aktivitet. De Kommunale Ferieaktiviteter går alle ansøgninger om tilskud igennem og giver besked om muligheden for tilskud til de enkelte foreninger, institutioner mm., kort efter ansøgningsfristen. 

For at søge om tilskud, skal aktiviteten være tilmeldt som enten Model A eller Model C. Billetprisen bør tilpasses, så den så vidt muligt dækker aktivitetens resterende udgifter.

Ferieaktiviteter kan være behjælpelig med at skaffe lokale til afholdelse af aktiviteten og derved nedsætte de samlede udgifter.

Der er 4 deltagermodeller at vælge imellem

Afregning foregår via elektronisk faktura.

Efter afholdelsen af aktiviten, er det arrangørens ansvar at sende en elektronisk faktura til de Kommunale Ferieaktiviter på det aftalte beløb. Alle økonomiske mellemværender skal afsluttes inden 1. april for vinterferien og 1. december for efterårsferien.

Elektronisk faktura kan indsendes til Viborg Kommune, via følgende formular.

I feltet "Modtagerdata" udfyldes:
EAN-nummer: 5798004552582
Ordre/rekvisitionsnummer: 8787 3439
Kontaktperson: vpole