Praktisk information

Økonomi

Det er målet, at en aktivitet hverken giver udgifter eller indtægter for arrangøren.

Du kan ansøge om et tilskud på op til 2.500 kr. pr. aktivitet. Tilskuddet ydes, hvis det forventes, at en evt. billetpris ikke dækker den omkostning, som I som aktør har. Der kan fx søges til halleje, instruktørløn, materialer, transport eller let forplejning. Vær opmærksom på at tilskudskravene er skærpet for de private aktører.

De Kommunale Ferieaktiviteter gennemgår ansøgninger om tilskud og giver besked om muligheden for tilskud til de enkelte aktører kort efter ansøgningsfristen.

Afregning

Efter afholdelsen af aktiviteten er det aktørens ansvar at sende en elektronisk faktura til De Kommunale Ferieaktiviteter på det aftalte beløb. Det gælder for de aktører, som modtager tilskud og som bruger ferieaktiviteters billetsystem, hvor der er billetindtægter. Alle økonomiske mellemværender skal afsluttes inden 1. april for vinterferien og 1. december for efterårsferien.

Elektronisk faktura kan indsendes til Viborg Kommune, via følgende formular.

I feltet "Modtagerdata" udfyldes:
EAN-nummer: 5798004549605
Kontaktperson: vprks

Krav til aktører

Hvis du som privat aktør ønsker at være en del af De Kommunale Ferieaktiviteter, kræves det, at du har et særligt ferietilbud ud over firmaets sædvanlige virke.

Vi forventer, at I som aktører sørger for, at der er en ansvarlig voksen til stede under aktiviteten. 

Desuden er I som aktører ansvarlige for at indhente børneattester på de personer, som er med til at afvikle aktiviteten.