Det er målet, at en aktivitet hverken giver udgifter eller indtægter for arrangøren.

Du kan ansøge om et tilskud på op til 2.500 kr. pr. aktivitet. De Kommunale Ferieaktiviteter går alle ansøgninger om tilskud igennem og giver besked om muligheden for tilskud til de enkelte foreninger, institutioner mm., kort efter ansøgningsfristen. 

For at søge om tilskud, skal aktiviteten være tilmeldt som Model A eller Model C. Skriv det ønskede beløb ind i tilmeldingen. Billetprisen bør tilpasses, så den så vidt muligt dækker aktivitetens resterende udgifter.

Der er 4 deltagermodeller at vælge imellem

Åbent Hus - ingen tilmelding.

Billetsalg:
Arrangøren kan vælge at sælge billetter ved døren og fastsætter selv billetpris. Arrangøren beholder selv hele billetindtægten.

Økonomi:
I tilfælde af, at billetindtægten ikke dækker alle oplyste udgifter til aktiviteten, kan Ferieaktiviteter yde en underskudsgaranti på op til max 2.500,- kr.

Markedsføring og PR:
Varetages af Ferieaktiviteter.

Billetsalg:
Ferieaktiviteter håndterer tilmelding/billetsalg. Arrangøren fastsætter selv billetpris og modtager hele billet-indtægten. Kommer der ikke tilmeldinger nok til, at billetindtægten kan dække aktivitetens samlede udgifter, kan arrangøren vælge at aflyse aktiviteten.

Økonomi:
Der ydes ikke tilskud.
Arrangøren håndterer selv aktivitetens økonomi.

Markedsføring og PR:
Varetages af Ferieaktiviteter.

Billetsalg:
Ferieaktiviteter håndterer tilmelding/billetsalg og beholder billetindtægten. Billetprisen fastsættes af Ferieaktiviteter ud fra arrangørens overslag over de samlede udgifter for aktiviteten samt antal mulige deltagere. Hvis der ikke kommer tilstrækkeligt med tilmeldinger, forbeholder Ferieaktiviteter sig retten til at aflyse aktiviteten.

Økonomi:
Ferieaktiviteter håndterer aktivitetens økonomi. Aktiviteten finansieres delvist af billetindtægten og delvist af et økonomisk tilskud på op til max 2.500,- kr. til fx netto halleje, instruktørløn, materialer, transport eller let forplejning.

Markedsføring og PR:
Varetages af Ferieaktiviteter.

Tilmeldingsmodel for arrangører af børneaktiviteter i Viborg Kommune, der udelukkende vil deltage i den fælles markedsføring og PR for Ferieaktiviteter.

Billetsalg:
Arrangøren håndterer selv tilmelding/billetsalg.

Økonomi:
Arrangøren håndterer selv aktivitetens økonomi og har ikke mulighed for at søge om tilskud.

Markedsføring og PR:
Aktiviteten indgår i Ferieaktiviteters fælles, samlede markedsføring og PR.

Afregning foregår via elektronisk faktura.

Efter afholdelsen af aktiviteten, er det arrangørens ansvar at sende en elektronisk faktura til de Kommunale Ferieaktiviteter på det aftalte beløb. Alle økonomiske mellemværender skal afsluttes inden 1. april for vinterferien og 1. december for efterårsferien.

Elektronisk faktura kan indsendes til Viborg Kommune, via følgende formular.

I feltet "Modtagerdata" udfyldes:
EAN-nummer: 5798004549605
Kontaktperson: vprks